Pusi i Ujit & Gjeotermik

water well drilling rig 1

TDS specializohet në pajisjet e nevojshme për të arritur në çdo lloj mjedisi për të shpuar mirë ujin tuaj. TDS i është përkushtuar vetes për prodhimin profesional të stërvitjeve dhe mjeteve të shpimit DTHdhe shitjet dhe mirëmbajtjet e kompresorëve të ajrit. Kjo seri e produkteve kakarakteristikat e alokimit të standardizuar, struktura kompakte dhe e arsyeshme, shpimi i shpejtë shpejtësia, ekonomia dhe qëndrueshmëria, shkalla e ulët e dështimit, etj. hasshtë përdorur gjerësisht në mijëra ndërtimi i inxhinierisë së minierave, shpimet civile, shpimet gjeotermike dhe fusha të tjera.